Opdrachtgevers over Jan Franken

“Wat ik steeds meer in Lesplans ben gaan waarderen is de ondersteuning op maat, die nu eens constructief volgend en dan weer stimulerend trekkend is en altijd gericht is op het doel van de cliënt. Jan Franken houdt je bij de les en doet dat op zijn eigen scherpzinnige en sympathieke wijze”.
Directeur Theo Wierema, RK spiritueel centrum De Boskant.

“De heer Franken heeft in zijn functie veel betekend voor de ommezwaai van de organisatie naar een professionele maatschappelijke opvangorganisatie. Onder zijn leiding zijn verschillende processen in de organisatie op gang gekomen en belangrijke resultaten geboekt. De heer Franken heeft alle betrokkenen op een inspirerende wijze in het professionaliseringsproces betrokken”.
De heer Th.Wijte voorzitter bestuur Stichting Meisjesstad (later bestuur Stichting Cordaad).

“Jan Franken heeft als beleidsmedewerker van VPW Nederland zich snel ingewerkt en heeft veel expertise op het vlak van belangenbehartiging. Hij is pro-actief en werkt systematisch. In beperkte tijd kan hij veel werk verzetten. Hij is in staat om buiten de geijkte paden te denken”.
Niels Morpey, voorzitter van VPW Nederland.

“Jan Franken is onze coach bij het ontwikkelen van ons Centrum voor Stilte en Bezinning. Hij is binnen dit proces onze ‘aanjager’! Hij houdt de vinger aan de pols en de vaart erin. Zijn manier van werken is een steun voor ons en zeer gewaardeerd”
(Marie Madeleine Maas, Casella)