Advies bij Medezeggenschap en Arbeidsvoorwaarden

Werkgevers adviseren over een effectieve medezeggenschapsstructuur of over draagvlak verwerven voor veranderingen bij een OR (PvT). Or-en(PvT-en) ondersteunen bij het formuleren van een advies of bij het behandelen van een instemmingsverzoek, bij de interne besluitvorming en het contact met de achterban, bij het ontwikkelen van een werkplan en de groei van de eigen deskundigheid. Inhoudelijke adviezen over arbeidsvoorwaarden en beleid m.b.t. arbeidsomstandigheden geef ik een OR of PvT.