Fondswerving

Veel ideële organisaties hebben geld van fondsen nodig om belangrijke projecten te kunnen betalen. Of ze hebben sponsoren nodig.
Ik adviseer organisaties bij fondswerving. Dit betekent dat ik de mogelijkheden in kaart breng welke fondsen benaderbaar zijn. Ik maak de fondsaanvraag op basis van de informatie van de werkgever, verzorg de toelichting voor de fondsen, schrijf tussentijdse en eindevaluaties.
Ook maak ik een sponsorplan en voer gesprekken met bedrijven c.q. instellingen om sponsorgelden te werven.